Home Page Click Here For Free Gifts
Resource from Astroshastra.com Rudraksha Beads Parad Idols Crystal Idols Tantra Items
Shree Yantra
Akarshan
Baglamukhi Maha
Bajrang
Bhairon
Bhom
Brihaspati
Budh
Chandra
Dhumvati
Durgaambajiyan
Durga Bisa
Durga
Ganesh
Gayatri
Hanuman
Kaal Sarp
Kamdev
Kamla
Karla Sidhi
Karya Sidhi
Ketu
Kuber
Kanakdhara
Lakshmi Narayan
   
 

Silver yantra pendant with ChainBaglamukhi Yantra
with Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy ItBudh Yantra with
Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy ItChandra yantra
with Silver Chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy ItDurga Bisa Yantra
with Silver Chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy ItGanesh Yantra with
Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy It


Guru Yantra with
Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy It


Hanuman Yantra
with Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy ItKuber Yantra with
Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy ItMahalakshmi Yantra
with Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy ItMaha Mritunjay Yantra with
Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy ItMangal Yantra Yantra with
Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy ItSaraswati Yantra with
Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy It

Navgraha
Mahakali
Mahalakshmi Maha
Mahamritunjay Maha
Mangal
Maruti
Matangi
Meru
Rahu
Ramraksh j
Santan Gopal
Saraswati
Sampoorn Maha Lakshmi
Shani
Shiv
Shubh Labh
Shukra
Sukh Samridhi
Surya
Swastik
Vahan Dhurghtna
Vastu
Vashikaran
Vyaparvridhi Lakshmi
Vighantrasnavgrah
 


Rare Lucky Charms Items