Home Page
Resource from Astroshastra.com Rudraksha Beads Parad Idols Crystal Idols Tantra Items
Shree
Akarshan
Baglamukhi Maha
Bajrang
Bhairon
Bhom
Brihaspati
Budh
Chandra
Dhumvati
Durgaambajiyan
Durga Bisa
Durga
Ganesh
Gayatri
Hanuman
Kaal Sarp
Kamdev
Kamla
Karla Sidhi
Karya Sidhi
Ketu
Kuber
Kanakdhara
Lakshmi Narayan
   
 

Yantra -

Kanakdhara YantraKaalsarp Yantra Yantra to negate the effect of Kaal Sarp Yoga.

Worship of the consecrated Kaalsarpa Yantra reduces the ill-effects of the Kaalsarpa Yoga.

Sizes available :

Kanakdhara Yantra in Color Form
INR
USD 
Navgraha
Mahakali
Mahalakshmi
Mahamritunjay
Mangal
Maruti
Matangi
Meru
Rahu
Ramraksh Yantraj
Santan Gopal
Saraswati
Sampoorn Maha Lakshmi
Shani
Shiv
Shubh Labh
Shukra
Sukh Samridhi
Surya
Swastik
Vahan Dhurghtna
Vastu
Vashikaran
Vyaparvridhi Lakshmi
Vighantrasnavgrah
 

Yantras


Rare Lucky Charms Items